โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการหน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
577513,0800
จังหวัด จำนวน
กรุงเทพมหานคร113
ราชบุรี26
สงขลา25
เชียงราย18
เชียงใหม่16
ชลบุรี15
นครศรีธรรมราช15
กาญจนบุรี13
ฉะเชิงเทรา13
นครปฐม13
นนทบุรี13
นครราชสีมา11
นครสวรรค์11
สมุทรปราการ11
เลือกหน้า  [1]  2  3  4  5  
ระดับชั้นที่สมัคร จำนวนที่สมัคร
ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 265,262
ประถมศึกษาปีที่ 3 - ประถมศึกษาปีที่ 6108,861
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6317,359
คุณครู / บุคลากรในโรงเรียน21,598
รวมทั้งหมด513,080

ผลการอ่าน
ระดับชั้น คนที่อ่าน หนังสือ-เล่ม
ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 22,94025,342
ประถมศึกษาปีที่ 3 - ประถมศึกษาปีที่ 63,55427,643
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 68,289118,083
คุณครู / บุคลากรในโรงเรียน1,50517,755
รวมทั้งหมด16,288188,823
เข้าระบบเพื่อบันทึกผลการอ่าน
รหัสโรงเรียน / รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
คุณครูผู้รับผิดชอบโครงการสามารถดาวน์โหลด
ใบสรุปผลการอ่านของโรงเรียน เพื่อขอรับเกียรติบัตร
โดยสามารถใช้ username และ password
ที่ได้จากการสมัครเข้าร่วมโครงการเข้าดาวน์โหลด
ตั้งแต่มกราคม ถึงธันวาคม ของทุกปี