โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการหน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
869648,5800
จังหวัด จำนวน
กรุงเทพมหานคร164
เชียงใหม่34
บุรีรัมย์32
สงขลา31
ราชบุรี28
เชียงราย27
กาญจนบุรี23
ฉะเชิงเทรา21
ชลบุรี19
สมุทรปราการ19
พระนครศรีอยุธยา17
ชัยภูมิ16
นครสวรรค์16
นนทบุรี16
เลือกหน้า  [1]  2  3  4  5  6  
ระดับชั้นที่สมัคร จำนวนที่สมัคร
ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 294,972
ประถมศึกษาปีที่ 3 - ประถมศึกษาปีที่ 6144,568
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6385,683
คุณครู / บุคลากรในโรงเรียน23,357
รวมทั้งหมด648,580

ผลการอ่าน
ระดับชั้น คนที่อ่าน หนังสือ-เล่ม
ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 212,697533,236
ประถมศึกษาปีที่ 3 - ประถมศึกษาปีที่ 617,716702,009
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 656,8361,871,549
คุณครู / บุคลากรในโรงเรียน10,169354,838
รวมทั้งหมด97,4183,461,632
เข้าระบบเพื่อบันทึกผลการอ่าน
รหัสโรงเรียน / รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
คุณครูผู้รับผิดชอบโครงการสามารถดาวน์โหลด
ใบสรุปผลการอ่านของโรงเรียน เพื่อขอรับเกียรติบัตร
โดยสามารถใช้ username และ password
ที่ได้จากการสมัครเข้าร่วมโครงการเข้าดาวน์โหลด
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึง 5 มกราคม 2561