โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการหน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
444402,8590
จังหวัด จำนวน
กรุงเทพมหานคร87
สงขลา22
ราชบุรี20
เชียงราย18
เชียงใหม่12
นนทบุรี12
ฉะเชิงเทรา11
ชลบุรี11
นครศรีธรรมราช11
นครปฐม10
นครสวรรค์10
กาญจนบุรี9
ขอนแก่น8
ตรัง8
เลือกหน้า  [1]  2  3  4  5  
ระดับชั้นที่สมัคร จำนวนที่สมัคร
ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 250,934
ประถมศึกษาปีที่ 3 - ประถมศึกษาปีที่ 684,687
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6249,401
คุณครู / บุคลากรในโรงเรียน17,837
รวมทั้งหมด402,859

ผลการอ่าน
ระดับชั้น คนที่อ่าน หนังสือ-เล่ม
ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 2260260
ประถมศึกษาปีที่ 3 - ประถมศึกษาปีที่ 6527527
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 61,4191,424
คุณครู / บุคลากรในโรงเรียน5726,468
รวมทั้งหมด2,7788,679
เข้าระบบเพื่อบันทึกผลการอ่าน
รหัสโรงเรียน / รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
คุณครูผู้รับผิดชอบโครงการสามารถดาวน์โหลด
ใบสรุปผลการอ่านของโรงเรียน เพื่อขอรับเกียรติบัตร
โดยสามารถใช้ username และ password
ที่ได้จากการสมัครเข้าร่วมโครงการเข้าดาวน์โหลด
ตั้งแต่มกราคม ถึงธันวาคม ของทุกปี