ตรวจสอบการเป็นสมาชิกและคะแนนสะสม
กรอกหมายเลขบัตรสมาชิก, เบอร์โทรศัพท์
หรือ ชื่อจริง เว้นวรรค 1 ครั้ง ตามด้วยนามสกุลเงื่อนไขการสะสมคะแนนสมาชิก

1. ทุกยอดซื้อ 25 บาทสุทธิ ภายในร้านแว่นแก้ว หรือนานมีบุ๊คส์ช็อป หรือบู๊ทของงานนานมีบุ๊คส์แฟร์ หรือซื้อตรงกับทางบริษัทฯ รับคะแนนสะสม 1 คะแนน
2. คะแนนสะสม 100 คะแนน แลกคูปองส่วนลด 100 บาท เมื่อซื้อขั้นต่ำ 500 บาท
3. การสะสมคะแนนสงวนเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
4. บัตรสมาชิกมีอายุตลอดปีของผู้ถือบัตร ไม่สามารถโอนให้ทายาทได้
5. สมาชิก Nanmeebooks family club สามารถแสดงบัตรประชาชนเพื่อรับสิทธิ์การใช้สะสมคะแนนได้