กิจกรรมที่ 1 “การประกวดคลิปรีวิวเชิงสร้างสรรค์ 10 วรรณกรรมเยาวชนที่ต้องอ่านก่อนโต”

ระยะเวลาจัดกิจกรรม 3 เมษายน–31 สิงหาคม 2562 (หมดเขตส่งผลงาน 31 สิงหาคม 2562)

ประกาศผล 30 กันยายน 2562


คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการประกวด

   • เป็นคุณครูบรรณารักษ์ คุณครูทุกกลุ่มสาระวิชา หรืออาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมการประกวด ทุกระดับชั้น (คุณครูปฐมวัยจนถึงอาจารย์มหาวิทยาลัย)
   • ส่งเป็นผลงานเดี่ยว หรือเป็นทีมไม่เกิน 3 คน
   • จะต้องส่งผลงานในนามของโรงเรียนหรือสถานศึกษาเท่านั้น

 

 

กติกา

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้วยหนังสือวรรณกรรมชุดใดชุดหนึ่งหรือทั้ง 10 ชุดโดยวรรณกรรมเยาวชนที่นานมีบุ๊คส์กำหนด ได้แก่

1.หนังสือชุด แฮร์รี่ พอตเตอร์

2.หนังสือชุด นักสืบเทพนิยาย

3.หนังสือชุด ผจญภัยในดินแดนไม่ธรรมดา

4.หนังสือชุด จักรภพพันธุ์มหัศจรรย์

5.หนังสือชุด ห้าสหายผจญภัย

6.หนังสือชุด อยากให้เรื่องนี้ไม่มีโชคร้าย

7.หนังสือชุด เซ็ปติมัส ฮีป ปาฏิหาริย์หมายเลขเจ็ด & ท็อดฮันเตอร์ มูน

8.หนังสือชุด มงกุฎแห่งคาร์เทีย

9.หนังสือชุด คู่แฝดไขปริศนา

10.หนังสือชุด A Place Called Perfec

2.ถ่ายคลิปวิดีโอนำเสนอการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้น่าสนใจและสร้างสรรค์
ความยาวไม่เกิน 1.19 นาที และ 1 โรงเรียนส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวดได้ไม่จำกัด

3. โพสต์ลงบนหน้า Facebook ของผู้เข้าประกวดอย่างน้อย 1 คน ด้วยการติดแฮชแท็ก #nmbreadingclub19 และส่งไฟล์วิดีโอ (ไฟล์ Mp4) มาที่อีเมลnnmbrc@nanmeebooks.com

พร้อมระบุข้อมูลให้ชัดเจน ดังนี้
- ชื่อคลิปวิดีโอ
- ชื่อชุดหนังสือที่ใช้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
- ชื่อ-นามสกุลครูผู้จัดทำผลงาน
- ชื่อโรงเรียน / จังหวัด / สังกัด
- ลิงก์ที่อยู่วิดีโอบน Facebook

 

เกณฑ์การตัดสิน รวม 100 คะแนน

 • ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรม (50 คะแนน)
 • ความน่าสนใจในการนำเสนอ สะท้อนเนื้อหาของกิจกรรมครบถ้วนสมบูรณ์
  (40 คะแนน)
 • การมีส่วนร่วมใน Social Media โดยพิจารณาจากจำนวนยอด Like และ Share (10 คะแนน)
 • คะแนนจะต้องไม่น้อยกว่า 70 คะแนน และการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

 

กิจกรรมที่ 2 “การประกวดจัดมุมหนังสืออย่าสร้างสรรค์ด้วยหนังสือการ์ตูนความรู้”

ระยะเวลาจัดกิจกรรม สิงหาคม 2562–31 สิงหาคม 2563 (หมดเขตส่งผลงาน 31 มกราคม 2563)

ประกาศผล 28 กุมภาพันธ์ 2563

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการประกวด

   • เป็นคุณครูบรรณารักษ์ของโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา มหาวิทยาลัย
   • ส่งเป็นผลงานเดี่ยว หรือเป็นทีมไม่เกิน 3 คน
   • จะต้องส่งผลงานในนามของโรงเรียนหรือสถานศึกษาเท่านั้น

 

 

กติกา

จัดมุมหนังสืออย่างสร้างสรรค์และสวยงามด้วยหนังสือการ์ตูนความรู้ที่

นานมีบุ๊คส์กำหนด ได้แก่

    • การ์ตูนความรู้ชุด ครอบครัวตึ๋งหนืด
    • การ์ตูนความรู้ชุด คุกกี้รัน
    • การ์ตูนความรู้ชุด เรื่องผีๆรอบโลก
    • การ์ตูนความรู้ชุด ไม่ยาก
    • การ์ตูนความรู้ชุด Why?
    • การ์ตูนความรู้ชุด เอาชีวิตรอด
   • จัดมุมหนังสือได้ในทุกพื้นที่ของโรงเรียน ไม่จำกัดว่าจะต้องจัดในพื้นที่ของห้องสมุดเท่านั้น
   • ใช้หนังสือการ์ตูนความรู้ในเครือสำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์จัดมุมหนังสือ
   • ถ่ายคลิปวิดีโอนำเสนอมุมหนังสือ พร้อมรีวิวหนังสือการ์ตูนความรู้ให้น่าสนใจและสร้างสรรค์ เพื่อเชิญชวนให้เด็กๆมาอ่าน ความยาวไม่เกิน 1.19 นาที และ 1 โรงเรียนส่งคลิปได้ไม่จำกัดจำนวน
   • โพสต์ลงบนหน้า Facebook ของผู้เข้าประกวดอย่างน้อย 1 คน ด้วยการติดแฮชแท็ก #nmbreadingclub19 และส่งไฟล์วิดีโอ (ไฟล์ Mp4) มาที่อีเมล nmbrc@nanmeebooks.com  พร้อมระบุข้อมูลให้ชัดเจน ดังนี้

- ชื่อคลิปวิดีโอ
- ชื่อชุดหนังสือที่นำมาจัดมุมและรีวิว
- ชื่อคุณครูที่จัดทำผลงาน
- ชื่อโรงเรียน / จังหวัด / สังกัด
- ลิงก์ที่อยู่วิดีโอบน Facebook

 

เกณฑ์การตัดสิน รวม 100 คะแนน รางวัลการประกวด
   • ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดมุมหนังสือ (50 คะแนน)
   • นำเสนอได้อย่างน่าสนใจและครบถ้วนสมบูรณ์ บุคลิกภาพ ท่าทาง หรือการใช้ภาษาของผู้

นำเสนอถูกต้องตามหลักภาษาไทย (30 คะแนน)

   • สถานที่จัดมุมหนังสือแปลกใหม่ น่าสนใจ (10 คะแนน)
   • การมีส่วนร่วมของ Social Media โดยพิจารณาจากจำนวนยอด Like และ Share (10 คะแนน)
   • คะแนนจะต้องไม่น้อยกว่า 70 คะแนน และการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

 

   • ประเภทโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
    • รางวัลชนะเลิศ
    • ป้ายเกียรติคุณ “โรงเรียนชนะเลิศ Creative Library  โรงเรียนส่งเสริมการอ่านอย่างสร้างสรรค์ ระดับประเทศ”
    • เกียรติบัตร
    • Gift Voucher ซื้อหนังสือมูลค่า 5,000 บาท
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 :
 • ป้ายเกียรติคุณ “โรงเรียนรองชนะเลิศอันดับCreative Library  โรงเรียนส่งเสริมการอ่านอย่างสร้างสรรค์ ระดับประเทศ”
 • เกียรติบัตร
 • Gift Voucher ซื้อหนังสือมูลค่า 3,000 บาท
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 :
 • ป้ายเกียรติคุณ “โรงเรียนรองชนะเลิศอันดับ 2 Creative Library  โรงเรียนส่งเสริมการอ่านอย่างสร้างสรรค์ ระดับประเทศ”
 • เกียรติบัตร
 • Gift Voucher ซื้อหนังสือมูลค่า 2,000 บาท
 • ประเภทโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
    • รางวัลชนะเลิศ
    • ป้ายเกียรติคุณ “โรงเรียนชนะเลิศ Creative Library  โรงเรียนส่งเสริมการอ่านอย่างสร้างสรรค์ ระดับประเทศ”
    • เกียรติบัตร
    • Gift Voucher ซื้อหนังสือมูลค่า 5,000 บาท
    • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 :
    • ป้ายเกียรติคุณ “โรงเรียนรองชนะเลิศอันดับ Creative Library  โรงเรียนส่งเสริมการอ่านอย่างสร้างสรรค์ ระดับประเทศ”
    • เกียรติบัตร
    • Gift Voucher ซื้อหนังสือมูลค่า 3,000 บาท
    • รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 :
    • ป้ายเกียรติคุณ “โรงเรียนรองชนะเลิศอันดับ 2 Creative Library  โรงเรียนส่งเสริมการอ่านอย่างสร้างสรรค์ ระดับประเทศ”
    • เกียรติบัตร
    • Gift Voucher ซื้อหนังสือมูลค่า 2,000 บาท
 • ประเภทหน่วยงานและห้องสมุดทั่วไป
    • รางวัลชนะเลิศ
    • ป้ายเกียรติคุณ “รางวัลชนะเลิศ Creative Library  ห้องสมุดส่งเสริมการอ่านอย่างสร้างสรรค์ ระดับประเทศ”
    • เกียรติบัตร
    • Gift Voucher ซื้อหนังสือมูลค่า 5,000 บาท
    • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 :
    • ป้ายเกียรติคุณ “รางวัลรองชนะเลิศอันดับ Creative Library  ห้องสมุดส่งเสริมการอ่านอย่างสร้างสรรค์ ระดับประเทศ”
    • เกียรติบัตร
    • Gift Voucher ซื้อหนังสือมูลค่า 3,000 บาท
    • รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 :
    • ป้ายเกียรติคุณ “รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Creative Library  ห้องสมุดส่งเสริมการอ่านอย่างสร้างสรรค์ ระดับประเทศ”
    • เกียรติบัตร
    • Gift Voucher ซื้อหนังสือมูลค่า 2,000 บาท 


 

 Copyright © 2019 · ผู้ดูแลระบบ · Nanmeebooks