1. ประกวดคลิปวีดิโอสั้นรีวิวหนังสือ “บอกต่อความรู้ ส่งต่อความประทับใจ

    ด้วยชุดหนังสือรางวัลแว่นแก้ว” หรือ “ชุดหนังสือพระราชนิพนธ์ใน

    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี”

กิจกรรมที่ 1:

ประกวดคลิปวิดีโอสั้นรีวิวหนังสือ “บอกต่อความรู้ ส่งต่อความประทับใจ ด้วยชุดหนังสือรางวัลแว่นแก้ว

หรือ “ชุดหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี”

ประเภทและระดับของการประกวด           ครูระดับประถมศึกษา           ครูระดับมัธยมศึกษา

กติกาและลักษณะผลงานที่ส่งเข้าประกวด

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน

1. ส่งผลงานเข้าประกวดในนามโรงเรียนเท่านั้น

2. กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
หรือระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

3. โรงเรียนส่งเข้าประกวดเป็นทีม ทีมละ 2 คน

4. ทีมที่เข้าประกวดสามารถส่งคลิปวิดีโอสั้นได้ทีมละ 1 ผลงาน

11. เนื้อหาของกิจกรรม 20 คะแนน

2. ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน

3. มีการใช้หนังสือที่กำหนดในการทำกิจกรรม 20 คะแนน

4. ใช้ภาษาไทยถูกต้อง 20 คะแนน

5. การโหวตการแชร์ 20 คะแนน

เกณฑ์การตัดสินผลงาน

ขั้นตอนการส่งผลงานเข้าประกวด

1. นักเรียนที่เข้าประกวดต้องทำกิจกรรมการส่งต่อความรู้ ความสนุก จากประสบการณ์ในการอ่านชุดหนังสือรางวัลแว่นแก้ว ให้น้องๆ  เพื่อนๆ พี่ๆ ในโรงเรียนสนใจ และต้องอ่านหนังสือ รีวิวหนังสือ  พร้อมนำเสนอความน่าสนใจของชุดหนังสือรางวัลแว่นแก้ว

 หรือชุดหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ ที่ประทับใจ 2. จัดทำคลิปวิดีโอสั้นรีวิวหนังสือ “บอกต่อความรู้ ส่งต่อความ ประทับใจในชุดหนังสือรางวัลแว่นแก้ว หรือชุดหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ” จำนวน 1 เรื่อง

  - ต้องมีความยาวไม่เกิน  5 นาที

  - เนื้อหาของคลิปวิดีโอมีความสอดคล้องกับหนังสือที่แนะนำ

  - มีความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอ

  - ใช้ภาษาไทยถูกต้อง ใช้ข้อความและคำสุภาพ ไม่มีคำหยาบ

  - คลิปวิดีโอต้องเห็นปกหนังสือที่แนะนำชัดเจน

  - ภาพต้องคมชัดเสียงดังชัดเจน (ไม่มีเสียงรบกวน)

 

1. สมัครสมาชิกเว็บไซต์ youtube.com เพื่ออัพโหลดผลงานคลิปวิดีโอที่จะส่งเข้าประกวดเพื่อนำมาโพสต์ที่ Facebook กลุ่ม Nanmeebooks ReadingClub 18 ประกวดคลิปวิดีโอสั้น

2. เข้าร่วมกลุ่มที่ www.facebook.com ค้นหา กลุ่ม “Nanmeebooks ReadingClub18 การประกวดคลิปวีดีสั้น แล้วกด ‘เข้าร่วม’

3. เมื่อเข้าร่วมกลุ่ม Facebook เรียบร้อยแล้ว สามารถโพสต์เพื่อส่งผลงานเข้าประกวดคลิปวิดีโอสั้น

 สามารถเข้ามาโหวตผลงาน กดแชร์ กดไลค์ ได้ที่ Facebook  กลุ่ม “Nanmeebooks Reading Club 18

 ประกวดคลิปวิดีโอสั้น

สิ่งที่จำเป็น: การส่งผลงานคลิปวิดีโอต้องระบุรายละเอียดข้อมูล มีดังนี้

  - ชื่อของ”คลิปวิดิโอ” ที่สอดคล้องกับกิจกรรมที่ทำ และชื่อคลิปวิดิโอต้องไม่ซ้ำกับโรงเรียนอื่น

  - ชื่อโรงเรียน

  - ชื่อครูที่ปรึกษา

  - ชื่อนักเรียน และระดับชั้นผู้เข้าร่วมประกวด

รางวัลนักเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม Premium ระดับประเทศ จำนวน 24 รางวัล

รางวัลระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย          จำนวน 8 รางวัล

รางวัลระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น                จำนวน 8 รางวัล

รางวัลระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย           จำนวน 8 รางวัล

 

รางวัลชนะเลิศ ระดับละ 1 รางวัล

 - ทุนการศึกษา 3,000 บาท

 - เกียรติบัตร

 - เข้าค่ายผู้นำการอ่าน

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับละ 1 รางวัล

 - ทุนการศึกษา 2,000 บาท

 - เกียรติบัตร

 - เข้าค่ายผู้นำการอ่าน

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับละ 1 รางวัล

 - ทุนการศึกษา 1,000 บาท

 - เกียรติบัตร

 - เข้าค่ายผู้นำการอ่าน

รางวัลชมเชย ระดับละ 5 รางวัล

 - คูปองซื้อหนังสือมูลค่า 1,000 บาท

 - เกียรติบัตร

 - เข้าค่ายผู้นำการอ่าน

หมายเหตุ: ครูผู้ดูแลนักเรียนที่ได้รับรางวัลได้รับ

- คูปองซื้อหนังสือมูลค่า 1,000 บาท

- เกียรติบัตร

- เข้าค่ายผู้นำการอ่าน โรงเรียนละ 1 คน

ผู้สนับสนุน

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110