กิจกรรม “การประกวดคลิปรีวิวเชิงสร้างสรรค์ 10 วรรณกรรมเยาวชนที่ต้องอ่านก่อนโต”

ระยะเวลาจัดกิจกรรม 3 เมษายน–31 สิงหาคม 2562 (หมดเขตส่งผลงาน 31 สิงหาคม 2562)

ประกาศผล 30 กันยายน 2562


คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการประกวด

1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

2. ส่งเป็นผลงานเดี่ยว หรือเป็นทีมไม่เกิน 3 คน

3. จะต้องมีคุณครูที่ปรึกษา 1 ท่าน และส่งผลงานในนามของโรงเรียนหรือสถานศึกษาเท่านั้น

กติกา

อ่านหนังสือวรรณกรรมเล่มใดเล่มหนึ่งจาก 10 ชุดวรรณกรรมเยาวชนที่นานมีบุ๊คส์กำหนด ได้แก่
1. หนังสือชุด แฮร์รี่ พอตเตอร์
2. หนังสือชุด นักสืบเทพนิยาย
3. หนังสือชุด ผจญภัยในดินแดนไม่ธรรมดา
4. หนังสือชุด จักรภพพันธุ์มหัศจรรย์
5. หนังสือชุด ห้าสหายผจญภัย
6. หนังสือชุด อยากให้เรื่องนี้ไม่มีโชคร้าย
7. หนังสือชุด เซ็ปติมัส ฮีป ปาฏิหารย์หมายเลขเจ็ด & ท็อดฮันเตอร์ มูน
8. หนังสือชุด มงกุฎแห่งคาร์เทีย
9. หนังสือชุด คู่แฝดไขปริศนา
10. หนังสือชุด A Place Called Perfect

ถ่ายคลิปวิดีโอเล่าเรื่องย่อสั้นๆและความประทับใจจากหนังสือให้น่าสนใจและสร้างสรรค์ ความยาวไม่เกิน 1.19 นาที โดย 1 คลิป จะเล่าถึงหนังสือกี่เล่มก็ได้ และ 1 โรงเรียนส่งคลิปได้ไม่จำกัดจำนวน
โพสต์ลงบนหน้า Facebook ของผู้เข้าประกวดอย่างน้อย 1 คน ด้วยการติดแฮชแท็ก #nmbreadingclub19 และส่งไฟล์วิดีโอ (ไฟล์ Mp4) มาที่อีเมล nmbrc@nanmeebooks.com
พร้อมระบุข้อมูลให้ชัดเจน ดังนี้
- ชื่อคลิปวิดีโอ
- ชื่อหนังสือที่บอกต่อความประทับใจ
- ชื่อ-นามสกุลนักเรียนผู้จัดทำผลงาน
- ชื่อคุณครูที่ปรึกษา 1 ท่าน
- ชื่อโรงเรียน / จังหวัด / สังกัด
- ลิงก์ที่อยู่วิดีโอบน Facebook

เกณฑ์การตัดสิน รวม 100 คะแนน รางวัลการประกวด

ความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอ (40 คะแนน)
1.สะท้อนเนื้อหาของหนังสือได้อย่างน่าสนใจและครบถ้วนสมบูรณ์ (40 คะแนน)
2. สะท้อนเนื้อหาของหนังสืออย่างน่าสนใจและครบถ้วนสมบูรณ์

(30 คะแนน)
3. บุคลิกภาพ ท่าทาง หรือการใช้ภาษาของผู้นำเสนอถูกต้องตามหลักภาษาไทย

(20 คะแนน)

4.การมีส่วนร่วมใน social media โดยพิจารณาจากจำนวนยอด Like and Share (10 คะเเนน)
5. คะแนนจะต้องไม่น้อยกว่า 70 คะแนน และการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กิจกรรมสำหรับนักเรียน รางวัลชนะเลิศของแต่ละคลิป 10 รางวัล
1. ของรางวัล : หีบสมบัติแฮร์รี่ พอตเตอร์ 1 เซต มูลค่า 4,950 บาท
2. เกียรติบัตร (ให้เป็นรายบุคคล)
3. เข้าค่ายการอ่านฟรี

Copyright © 2019 · ผู้ดูแลระบบ · Nanmeebooks