โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการหน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
619551,5810
จังหวัด จำนวน
กรุงเทพมหานคร116
สงขลา28
ราชบุรี26
เชียงใหม่23
เชียงราย19
ชลบุรี16
นครศรีธรรมราช15
นครปฐม14
นนทบุรี14
กาญจนบุรี13
ฉะเชิงเทรา13
นครสวรรค์12
สมุทรปราการ12
นครราชสีมา11
เลือกหน้า  [1]  2  3  4  5  6  
ระดับชั้นที่สมัคร จำนวนที่สมัคร
ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 267,141
ประถมศึกษาปีที่ 3 - ประถมศึกษาปีที่ 6112,445
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6348,680
คุณครู / บุคลากรในโรงเรียน23,315
รวมทั้งหมด551,581

ผลการอ่าน
ระดับชั้น คนที่อ่าน หนังสือ-เล่ม
ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 211,2801,636,465
ประถมศึกษาปีที่ 3 - ประถมศึกษาปีที่ 612,791394,188
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 641,8041,065,699
คุณครู / บุคลากรในโรงเรียน3,320122,772
รวมทั้งหมด69,1953,219,124
เข้าระบบเพื่อบันทึกผลการอ่าน
รหัสโรงเรียน / รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
คุณครูผู้รับผิดชอบโครงการสามารถดาวน์โหลด
ใบสรุปผลการอ่านของโรงเรียน เพื่อขอรับเกียรติบัตร
โดยสามารถใช้ username และ password
ที่ได้จากการสมัครเข้าร่วมโครงการเข้าดาวน์โหลด
ตั้งแต่มกราคม ถึงธันวาคม ของทุกปี