โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการหน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
269233,3280
จังหวัด จำนวน
กรุงเทพมหานคร45
สงขลา19
เชียงราย11
ราชบุรี11
ฉะเชิงเทรา10
นนทบุรี9
กาญจนบุรี8
เชียงใหม่8
ชลบุรี7
นครสวรรค์7
ชุมพร6
นครศรีธรรมราช6
ประจวบคีรีขันธ์6
พัทลุง6
เลือกหน้า  [1]  2  3  4  5  
ระดับชั้นที่สมัคร จำนวนที่สมัคร
ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 227,291
ประถมศึกษาปีที่ 3 - ประถมศึกษาปีที่ 647,742
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6146,884
คุณครู / บุคลากรในโรงเรียน11,411
รวมทั้งหมด233,328

ผลการอ่าน
ระดับชั้น คนที่อ่าน หนังสือ-เล่ม
ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 200
ประถมศึกษาปีที่ 3 - ประถมศึกษาปีที่ 600
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 600
คุณครู / บุคลากรในโรงเรียน5076,403
รวมทั้งหมด5076,403
เข้าระบบเพื่อบันทึกผลการอ่าน
รหัสโรงเรียน / รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
คุณครูผู้รับผิดชอบโครงการสามารถดาวน์โหลด
ใบสรุปผลการอ่านของโรงเรียน เพื่อขอรับเกียรติบัตร
โดยสามารถใช้ username และ password
ที่ได้จากการสมัครเข้าร่วมโครงการเข้าดาวน์โหลด
ตั้งแต่มกราคม ถึงธันวาคม ของทุกปี