โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการหน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
599537,0260
จังหวัด จำนวน
กรุงเทพมหานคร115
ราชบุรี26
สงขลา26
เชียงราย18
เชียงใหม่18
ชลบุรี16
นครศรีธรรมราช15
นครปฐม14
กาญจนบุรี13
ฉะเชิงเทรา13
นนทบุรี13
นครสวรรค์12
สมุทรปราการ12
นครราชสีมา11
เลือกหน้า  [1]  2  3  4  5  6  
ระดับชั้นที่สมัคร จำนวนที่สมัคร
ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 266,175
ประถมศึกษาปีที่ 3 - ประถมศึกษาปีที่ 6110,500
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6337,751
คุณครู / บุคลากรในโรงเรียน22,600
รวมทั้งหมด537,026

ผลการอ่าน
ระดับชั้น คนที่อ่าน หนังสือ-เล่ม
ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 25,8191,521,014
ประถมศึกษาปีที่ 3 - ประถมศึกษาปีที่ 64,81085,053
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 612,983250,738
คุณครู / บุคลากรในโรงเรียน1,50853,659
รวมทั้งหมด25,1201,910,464
เข้าระบบเพื่อบันทึกผลการอ่าน
รหัสโรงเรียน / รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
คุณครูผู้รับผิดชอบโครงการสามารถดาวน์โหลด
ใบสรุปผลการอ่านของโรงเรียน เพื่อขอรับเกียรติบัตร
โดยสามารถใช้ username และ password
ที่ได้จากการสมัครเข้าร่วมโครงการเข้าดาวน์โหลด
ตั้งแต่มกราคม ถึงธันวาคม ของทุกปี