โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการหน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
527465,3320
จังหวัด จำนวน
กรุงเทพมหานคร104
ราชบุรี24
สงขลา24
เชียงราย18
เชียงใหม่15
กาญจนบุรี13
ฉะเชิงเทรา13
นครปฐม12
นครศรีธรรมราช12
นนทบุรี12
ชลบุรี11
นครสวรรค์11
นครราชสีมา10
สมุทรปราการ10
เลือกหน้า  [1]  2  3  4  5  
ระดับชั้นที่สมัคร จำนวนที่สมัคร
ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 259,460
ประถมศึกษาปีที่ 3 - ประถมศึกษาปีที่ 699,912
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6285,826
คุณครู / บุคลากรในโรงเรียน20,134
รวมทั้งหมด465,332

ผลการอ่าน
ระดับชั้น คนที่อ่าน หนังสือ-เล่ม
ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 2368716
ประถมศึกษาปีที่ 3 - ประถมศึกษาปีที่ 6701668
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 61,6405,456
คุณครู / บุคลากรในโรงเรียน6007,127
รวมทั้งหมด3,30913,967
เข้าระบบเพื่อบันทึกผลการอ่าน
รหัสโรงเรียน / รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
คุณครูผู้รับผิดชอบโครงการสามารถดาวน์โหลด
ใบสรุปผลการอ่านของโรงเรียน เพื่อขอรับเกียรติบัตร
โดยสามารถใช้ username และ password
ที่ได้จากการสมัครเข้าร่วมโครงการเข้าดาวน์โหลด
ตั้งแต่มกราคม ถึงธันวาคม ของทุกปี