สมุดบันทึกรักการอ่าน

ราคาเล่มละ 8 บาท (ทั้ง 3 แบบ)

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่ง

จากการจำหน่าย “สมุดบันทึกรักการอ่าน”

สมทบทุน “มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา”

ระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 2

 • บันทึกการอ่านได้ 20 เล่ม 

 • ขนาดรูปเล่ม 19 x 19 cm  

   จำนวน 32 หน้าปกพิมพ์ 4 สี เนื้อในพิมพ์ 1 สี 

 • มีสติ๊กเกอร์ปกหนังสือ 

  พิมพ์ 4 สี เพื่อติดในบันทึกรักการอ่านของนักเรียนเมื่ออ่านจบแต่ละเล่ม

 • คูปองส่วนลดพิเศษ

  ซื้อหนังสือที่ร้านหนังสือที่ร่วมโครงการ*

 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-6

• บันทึกการอ่านได้ 30 เล่ม

 • ขนาดรูปเล่ม 14.3 x 21 cm 

  จำนวน 48 หน้า ปกพิมพ์ 4 สี เนื้อในพิมพ์ 1 สี 

 • มีสติ๊กเกอร์ปกหนังสือ 

  พิมพ์ 4 สี เพื่อติดในบันทึกรักการอ่านของนักเรียนเมื่ออ่านจบแต่ละเล่ม

 • คูปองส่วนลดพิเศษ

  ซื้อหนังสือที่ร้านหนังสือที่ร่วมโครงการ*

 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

• บันทึกการอ่านได้ 40 เล่ม

 • ขนาดรูปเล่ม 14.3 x 21 cm 

  จำนวน 56 หน้าปกพิมพ์ 4 สี เนื้อในพิมพ์ 1 สี 

 • มีสติ๊กเกอร์ปกหนังสือ 

  พิมพ์ 4 สี เพื่อติดในบันทึกรักการอ่านของนักเรียนเมื่ออ่านจบแต่ละเล่ม

 • คูปองส่วนลดพิเศษ

  ซื้อหนังสือที่ร้านหนังสือที่ร่วมโครงการ*

 

• พิมพ์ชื่อโรงเรียนบนปกหน้าและพิมพ์สารจากผู้บริหารโรงเรียนบนปกหน้าด้านใน

• กรณีสั่งไม่ถึง 500 เล่มจะไม่ได้พิมพ์ชื่อโรงเรียนและสารจากผู้บริหารโรงเรียน

 ในสมุดบันทึกรักการอ่าน แต่รูปแบบอย่างอื่นเหมือนแบบที่พิมพ์ชื่อโรงเรียนทุกประการ

ผู้สนับสนุน

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110