ภาพพิธีมอบรางวัลโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ครั้งที่ 17

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้มุ่งสู่การเป็น Active Citizen

และเปิดตัวโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ครั้งที่ 18

การสร้างวัฒนธรรมการอ่านในโรงเรียน

NANMEEBOOKS LIBRALY For ACTIVE CITIZEN

ผู้สนับสนุน

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110