หน้าแรก รายละเอียดโครงการ กิจกรรมสำหรับครู กิจกรรมสำหรับนักเรียน ประกาศผลรางวัล สมัครเข้าร่วมโครงการ สมุดบันทึก ติดต่อเรา
เข้าสู่ระบบบันทึกการอ่าน ตัวอย่างกิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน หนังสือส่งเสริมกิจกรรม แกลเลอรีภาพครั้งที่ 16

ติดต่อฝ่ายโครงการ: คุณนิตยา ครุผาด

โทร: 0-2662-3000 ต่อ 4425

โทรสาร: 0-2662-0919

อีเมล: nmbrc@nanmeebooks.com

Line: aimchaim

ไปรษณีย์: จ่าหน้าซองถึงคุณนิตยา ครุผาด

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31(สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือเขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

หรือสมัครโดยตรงที่เว็ปไซต์:

www.nanmeebooksreadingclub.com

 

ส่งสรุปผลการอ่านของนักเรียน(เพื่อขอรับเกียรติบัตร) และส่งสรุปรายงานกิจกรรมประกวดสำหรับครูและนักเรียน

เรียนคุณครูผู้รับผิดชอบโครงการทุกท่าน

ตามที่ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการอ่าน “นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ” (Nanmeebooks Reading Club) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 ในปี 2560 ภายใต้ธีม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มุ่งสู่การเป็น Active Citizen” สนับสนุนให้เยาวชนอ่านแล้วบอกต่อ Read & Share ทางบริษัทขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านเห็นความสำคัญของการอ่าน และได้อุทิศเวลา แรงกาย แรงใจในการดำเนินโครงการนี้  กิจกรรมในโครงการ มีการประกวด 4 กิจกรรม (สำหรับครู 2 กิจกรรม และนักเรียน 2 กิจกรรม) ทางบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด จึงขอแจ้งให้ท่านส่งสรุปผลงานกิจกรรมการประกวดของท่าน ดังนี้

1. กิจกรรมสำหรับครู เพื่อคัดเลือกเป็นโรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม

2. ส่งสรุปผลการอ่านของนักเรียนเพื่อรับเกียรติบัตร

กำหนดส่งภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2560

Download แบบฟอร์มสรุปผลการอ่านของนักเรียน

หน้าแรก รายละเอียดโครงการ กิจกรรมสำหรับครู กิจกรรมสำหรับนักเรียน ประกาศผลรางวัล สมุดบันทึก สมัครเข้าร่วมโครงการ ติดต่อเรา
เข้าสู่ระบบบันทึกการอ่าน ตัวอย่างกิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน หนังสือส่งเสริมกิจกรรม แกลเลอรีภาพครั้งที่ 16

สอบถามเพิ่มเติมหรือสมัครเข้าร่วมโครงการ ติดต่อ: คุณนิตยา ครุผาด   e-mail:nmbrc@nanmeebooks.com

โทร. 0-2662-3000 ต่อ 4425,5226  www.nanmeebooksreadingclub.com

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

www.nanmeebooksreadingclub.com หรือ www.nanmeebooks.com