ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานโครงการ โทร 0-2662-3000 ต่อ 4449

หรือมือถือ 061-823-4982

อีเมล์ nmbrc@nanmeebooks.com

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด  เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31(สวัสดี)

 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110