ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานโครงการ โทร 0-2662-3000 ต่อ 4449

สอบถามรายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ หรือสั่งซื้อสมุดบันทึกการอ่าน

กทม. สมุทรปราการ คุณบุญโรจน์    กุลฉันท์ มือถือ 08-8008-9858
  คุณจินตนา      โพธิ์งาม มืิอถือ 06-3494-6684
กทม. นนทบุรี ปทุมธานี คุณนิธิศ         กองทองวรโชติ มือถือ 08-8008-9855
ภาคตะวันออก คุณณัฐชุตา     ภาคยานุวัต มือถือ 06-3324-6922
ภาคเหนือ คุณบุญเรือน    คัมภีระ มือถือ 08-8008-9866
ภาคใต้ คุณสมจิตร      พลพันธ์ มือถือ 08-8008-9854
ภาคอีสาน คุณไชโรจน์     สายนวลเวช มือถือ 08-8008-9872

 

หรือมือถือ 061-823-4982

อีเมล์ nmbrc@nanmeebooks.com

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด  เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31(สวัสดี)

 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110