เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดในโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 18 ประจำปี 2561

ส่งใบสมัครมาที่คุณฎามา สุขเรือน โทรสาร 0-2662-0919

e-mail: dama@nanmeebooks.com โทรศัพท์  0-2662-3000 ต่อ 4425 โทรศัพท์มือถือ 06-1823-4982

 

ผู้สนับสนุน

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110