หน้าแรก รายละเอียดโครงการ กิจกรรมสำหรับครู กิจกรรมสำหรับนักเรียน ประกาศผลรางวัล สมัครเข้าร่วมโครงการ สมุดบันทึก ติดต่อเรา
เข้าสู่ระบบบันทึกการอ่าน ตัวอย่างกิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน หนังสือส่งเสริมกิจกรรม แกลเลอรีภาพครั้งที่ 16
ตัวอย่างกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

เพื่อให้ได้ผลงานของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ดีมีคุณภาพ โครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 17 ได้เชิญวิทยากรทรงคุณวุฒิสองท่านมาให้คำแนะนำวิธีการจัดทำและสร้างผลงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้ตรงตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อบอกต่อและเชื้อเชิญผู้สนใจให้ร่วมกันสร้างผลงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านพร้อมทั้งเผยแผร่กิจกรรมนี้ให้ขยายไปในวงกว้าง

วิทยากรท่านแรกท่านเป็นอดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานด้านวิชาการ สพฐ. อาจารย์ ศกุนตลา สุขสมัย และวิทยากรท่านที่สอง คุณวิมล จรุงจรส หัวหน้ากองบรรณาธิการการ์ตูนความรู้ บริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด โดยทั้งสองท่านได้นำเสนอข้อคิดที่น่าสนใจ พร้อมทั้งตัวอย่างกิจกรรมที่น่าสนใจมาสาธิตให้คุณครูและนักเรียนที่มาร่วมงานโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 17 ได้ศึกษาเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างผลงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อส่งเข้าประกวดในลำดับต่อไป

วิดีโอแนะนำวิธีการสร้างกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ดีมีคุณภาพ

สถานีที่1 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน“ดาวินชี ถอดรหัสหนังสือ”
สถานีที่2 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “ท่องโลกเวทย์มนตร์กับแฮร์รี่ พอตเตอร์”
สถานีที่3 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน”จับคู่ศึกสูตรคูณ
สถานีที่4 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน”ปาเป้าแฟนพันธุแท้ นานมีบุ๊คส์”
ภาพตัวอย่างกิจกรรมและแฟ้มผลงานที่ส่งเข้าประกวด

นับเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งสำหรับโครงการประกวดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 16 ที่ผ่านมา มีโรงเรียนที่ให้ความสนใจจากทั่วประเทศส่งผลงานเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก ทั้งกิจกรรมจัดมุมหนังสือ วิดีโอรักการอ่าน และแฟ้มผลงานส่งเสริมการการอ่านที่รวบรวมทุกกิจกรรมที่โรงเรียนจัดทำขึ้นตลอดทั้งปี ซึ่งทำให้เชื่อมั่นได้ว่าในอนาคตอันใกล้นี้เยาวชนของประเทศไทยจะรักการอ่านเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน

 ด้วยเหตุนี้ทางบริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด จึงใคร่ขอขอบคุณทุกโรงเรียน รวมทั้งคณะครูอาจารย์ทุกท่าน และนักเรียนทุกคนที่ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน สมัครเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ซึ่งโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับเป็นโครงการในปณิธานของบริษัทนานมีบุ๊คส์ ในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเยาวชนของชาติ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการรีดดิ้งคลับนี้จะได้ทำหน้าที่ไปพร้อมกับโรงเรียน ในการสร้างนิสัยรักการอ่านและส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเยาวชนของชาติตลอดไป

หน้าแรก รายละเอียดโครงการ กิจกรรมสำหรับครู กิจกรรมสำหรับนักเรียน ประกาศผลรางวัล สมุดบันทึก สมัครเข้าร่วมโครงการ ติดต่อเรา
เข้าสู่ระบบบันทึกการอ่าน ตัวอย่างกิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน หนังสือส่งเสริมกิจกรรม แกลเลอรีภาพครั้งที่ 16

สอบถามเพิ่มเติมหรือสมัครเข้าร่วมโครงการ ติดต่อ: คุณนิตยา ครุผาด   e-mail:nmbrc@nanmeebooks.com

โทร. 0-2662-3000 ต่อ 4425,5226  www.nanmeebooksreadingclub.com

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

www.nanmeebooksreadingclub.com หรือ www.nanmeebooks.com