หน้าแรก รายละเอียดโครงการ กิจกรรมสำหรับครู กิจกรรมสำหรับนักเรียน ประกาศผลรางวัล สมัครเข้าร่วมโครงการ สมุดบันทึก ติดต่อเรา
เข้าสู่ระบบบันทึกการอ่าน ตัวอย่างกิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน หนังสือส่งเสริมกิจกรรม แกลเลอรีภาพครั้งที่ 16

ประเภทและระดับของการประกวด

1. นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6

2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

3. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

(1) กติกาและเกณฑ์การประกวด

(1.1) คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

(1.1) ส่งเข้าประกวดในนามโรงเรียนเท่านั้น

(1.2) กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 หรือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

(1.3) โรงเรียนส่งประกวดโรงเรียนละ 1 ทีม  ทีมละ 2 คน

(1.4) ส่งคลิปวิดีโอสั้นได้โรงเรียนละ 1 คลิป พร้อมเอกสารรายละเอียดของกิจกรรมที่ทำ

(1.5) ส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวดได้ในช่องทางต่อไปนี้

• ทางอีเมล: คุณนิตยา ครุผาด  nmbrc@nanmeebooks.com   • ทาง Line: aimchaim

• ทางโทรสาร: 0-2662-0919

• ทางไปรษณีย์: จ่าหน้าซองถึงคุณนิตยา ครุผาด

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี)

ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

• ทางเว็บไซต์: www.nanmeebooksreadingclub.com

(2) เกณฑ์การตัดสินผลงาน

 (2.1) นักเรียนที่เข้าประกวดต้องทำกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้เพื่อนนักเรียน

ในโรงเรียนสนใจและต้องการอ่านหนังสือ เช่น กิจกรรมแนะนำหนังสือหน้าเสาธง เสียงตามสายระหว่างพักกลางวัน เกมต่าง ๆ ที่เชิญชวนให้ทุกคนในโรงเรียนสนใจอ่านหนังสือ ฯลฯ (หนังสือที่ใช้แนะนำต้องเป็นหนังสือของสำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์)

(2.2) จัดทำคลิปวิดีโอสั้นในช่วงที่ทำกิจกรรม (ความยาวไม่เกิน  5 นาที)

(2.3) กิจกรรมน่าสนใจ มีความคิดสร้างสรรค์ (ใช้ข้อความและคำพูดที่สุภาพ)

(2.4) ภาพต้องคมชัด/เสียงดังชัดเจน (ไม่มีเสียงรบกวน)

(3) เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน

(3.1) เนื้อหาของกิจกรรม       30 คะแนน

(3.2) ความคิดสร้างสรรค์       20 คะแนน

(3.3) เห็นภาพปกหนังสือชัดเจน 20 คะแนน

(3.4) ใช้ภาษาไทยถูกต้อง       20 คะแนน

(3.5) การโหวตการแชร์         20 คะแนน

(4) ขั้นตอนการส่งผลงานเข้าประกวด

(4.1) เข้าร่วมกลุ่มที่ www.facebook.com

ค้นหากลุ่ม “Nanmeebooks Reading Club 17 การประกวดคลิปวิดีโอเกมและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน” แล้วกด “เข้าร่วม”

(4.2) เมื่อได้เข้าร่วมกลุ่ม Facebook เรียบร้อยแล้ว

ให้โพสต์ เพื่อส่งผลงานเข้าประกวด “คลิปวิดีโอเกมและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน”

(4.3) เข้ามาโหวตผลงาน กดแชร์ กดไลค์ ได้ที่ Facebook กลุ่ม

 “Nanmeebooks Reading Club 17 ประกวดคลิปวิดีโอเกมและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน”

สิ่งที่จำเป็น: การส่งผลงานคลิปวิดีโอต้องระบุรายละเอียดข้อมูล ดังนี้

1. ชื่อของ “คลิปวิดีโอ” ที่สอดคล้องกับกิจกรรมที่ทำและชื่อคลิปวิดีโอต้องไม่ซ้ำกับโรงเรียนอื่น

2. ชื่อโรงเรียน

3. ชื่อครูที่ปรึกษา

4. ชื่อนักเรียนและระดับชั้นผู้เข้าร่วมประกวด

เมษายน-ธันวาคม 2560

(1) เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมประกวด

(2) ส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวดได้หลายช่องทาง ดังนี้

  • ทางอีเมล: คุณนิตยา ครุผาด nmbrc@nanmeebooks.com
  •  ทาง Line: aimchaim
  • ทางโทรสาร: 0-2662-0919
  • ทางไปรษณีย์: จ่าหน้าซองถึงคุณนิตยา ครุผาด บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31(สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือเขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
  • ทางเว็บไซต์: www.nanmeebooksreadingclub.com

มกราคม 2561 ตัดสินผลงาน

รวมยอดคะแนนจาก 3 ส่วน

ส่วน 1 ยอดกดถูกใจ 20 คะแนน

ส่วน 2 ยอดกดแชร์ 20 คะแนน

ส่วน 3 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงาน  60 คะแนน

หมายเหตุ: การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เมษายน 2561

มอบรางวัล 2 เมษายน 2561

รางวัลมี 3 ระดับ

• ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

• ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

• ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลชนะเลิศ ระดับละ 1 รางวัล

 สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ

• ทุนการศึกษา 3,000 บาท

• เป็นสมาชิกนิตยสาร Go Genius ฟรี 1 ปี (12 ฉบับ)

• เกียรติบัตร

• เข้าค่ายผู้นำการอ่าน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับละ 1 รางวัล

 สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ

• ทุนการศึกษา 2,000 บาท

• เป็นสมาชิกนิตยสาร Go Genius ฟรี 1 ปี (12 ฉบับ)

• เกียรติบัตร

• เข้าค่ายผู้นำการอ่าน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับละ 1 รางวัล

 สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ

• ทุนการศึกษา 1,000 บาท

• เป็นสมาชิกนิตยสาร Go Genius ฟรี 1 ปี (12 ฉบับ)

• เกียรติบัตร

• เข้าค่ายผู้นำการอ่าน

รางวัลชมเชย ระดับละ 5 รางวัล

 สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ

• ได้รับคูปองซื้อหนังสือมูลค่า 1,000 บาท

• เป็นสมาชิกนิตยสาร Go Genius ฟรี 1 ปี (12 ฉบับ)

• เกียรติบัตร

• เข้าค่ายผู้นำการอ่าน

หมายเหตุ: สำหรับครูผู้ดูแลนักเรียนที่ได้รับรางวัลจะได้รับ

• คูปองซื้อหนังสือมูลค่า 3,000 บาท

• เกียรติบัตร

• เข้าค่ายผู้นำการอ่าน โรงเรียนละ 1 คน

 

สมัครประกวดกิจกรรม Online Download ใบสมัคร

ท่านสามารถกรอกใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับครูและนักเรียนจากไฟล์ PDF ที่ดาวน์โหลดจากเว็บต์ไซต์ www.nanmeebooksreadingclub.com โดยท่านสามารถส่งใบสมัครในรูปแบบไฟล์ PDF อัตโนมัติผ่านท่างระบบออนไลน์ได้โดยขั้นตอนดังนี้

  • ดาวน์โหลดใบสมัครในรูปแบบไฟล์ PDF ด้วยการคลิกปุ่ม "Download ใบสมัคร"
  • ดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Acrobat Reader  DC (ดาวน์โหลดได้จากปุ่มลิงค์ด้านล่าง)
  • กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนแล้วกดปุ่มส่งใบสมัคร (ดูขั้นตอนจากลิงค์นี้ "ดูตัวอย่างการกรอกใบสมัครแบบ PDF")

ดูตัวอย่างการกรอกใบสมัครแบบ PDF

 ดาวน์โหลดโปรแกรม

Adobe Acrobat Reader ได้ที่นี่

หน้าแรก รายละเอียดโครงการ กิจกรรมสำหรับครู กิจกรรมสำหรับนักเรียน ประกาศผลรางวัล สมุดบันทึก สมัครเข้าร่วมโครงการ ติดต่อเรา
เข้าสู่ระบบบันทึกการอ่าน ตัวอย่างกิจกรรมสำหรับครู/นักเรียน หนังสือส่งเสริมกิจกรรม แกลเลอรีภาพครั้งที่ 16

สอบถามเพิ่มเติมหรือสมัครเข้าร่วมโครงการ ติดต่อ: คุณนิตยา ครุผาด   e-mail:nmbrc@nanmeebooks.com

โทร. 0-2662-3000 ต่อ 4425,5226  www.nanmeebooksreadingclub.com

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

www.nanmeebooksreadingclub.com หรือ www.nanmeebooks.com